HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NHÚT & ĐẶC SẢN NÔNG NGHIỆP THANH CHƯƠNG
Trụ sở: Xóm 4, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An
Điện thoại: 0377 139 168
Hotline: 0377 139 168 – Mr.Đức
Email: info@dacsanthanhchuong.vn